Priests

prakash Vettickal

Phone(Off.) : 9747234564
E-mail (Personal): prakashvetty@gmail.com
Native Parish:  Chungakkunnu Fathima Matha Forane Church
Current Parish: Manimooly Christ the King Forane Church
Address: Christ the King Forane Church, Manimooly, Manimooly P.O., Nilambur – 679 333
Service Details

Parishes


Institutions